Renovatie Spouwankers

Spouwmuren zijn muren die bestaan uit een binnen- en een buitenblad met daartussen een luchtspouw. Het gebruik van spouwmuren is sinds de 20e eeuw in Nederland ontworpen met name met oog op vochtbelasting. Goed ontworpen en uitgevoerde spouwmuren zijn onder normale omstandigheden voldoende veilig gedurende hun beoogde levensduur.
Echter door klimatologische invloeden en/of een niet optimaal ontworpen of uitgevoerde bouw, wordt de constructie door de tand des tijd aangetast. De kwaliteit van de constructies wordt mede bepaald door de eigenschappen van de gebruikte materialen, goed ontwerp en vakmanschap. Heden ten dage staan deze facetten onder een strenger toezicht dan 50 jaar geleden. Tijdsdruk, nalatigheid, laagdrempeligheid, etc. op en in het voormalige bouwproces hebben geleid tot constructieve gebreken. Het is nu, in deze tijd, dat dergelijke gebreken met significante tekortkoming aan het daglicht komen.

Tussen het binnenblad en het buitenblad bevinden zich spouwankers. Deze ankers dienen primair om druk- en trekspanningen op te vangen die ontstaan vanuit windbelasting, en deze over te dragen naar de hoofddraagconstructie. Goede spouwankers die correct zijn aangebracht bieden derhalve stabiliteit aan de gemetseld wanden. Omdat er in het verleden geen RVS spouwankers beschikbaar waren en vereiste normeringen niet zover waren ontwikkeld, is er gebruik gemaakt van materiaal dat over het algemeen niet over een voldoende lange levensduur beschikt om constructieve functies te blijven vervullen. Hierdoor zijn er dusdanig onveilige situaties ontstaan dat gemetselde gevels bezwijken met alle gevaren van dien.

Hanbach heeft jarenlange ervaring met diverse materialen, applicatiemethoden en het verwerken van spouwankers en renovatie spouwankers. Hanbach houdt zich als gecertificeerd applicateur aan de strenge eisen die hieraan zijn verbonden.
Aanvullend worden alle relevante facetten beschouwd, toetsen wij de hecht- en buigsterkte van het metselwerk en beproeven wij de belasting op de renovatie spouwankers. De tussentijdse beoordelingen worden door deskundig personeel van Hanbach vast gelegd.
Middels gestandaardiseerde documenten rapporteert Hanbach de uitkomsten waarmee gepaste garanties worden afgegeven naar de opdrachtgever. Hanbach staat garant voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardige producten en een vakkundige applicatie.
Wij werken volgens het ThorHelical procede en zijn een gecertificeerd applicateur. Kijk voor info op www. Thorhelical.nl