Isolatie

Energiebesparing is een wel besproken onderwerp op vele fronten van de samenleving. De besparing biedt voordelen voor het milieu (reductie van CO2 uitstoot) alsook economische besparingen. Bovendien worden de woonlasten doorgaans voor een deel bepaald door de stijgende energieprijzen.

Besparing door middel van isolatie wordt op uiteenlopende invulling aan gegeven. Afhankelijk van de constructie kan er overwogen worden om de gevel te isoleren. Dit kan van buiten af (door het aanbrengen van bijvoorbeeld ISPO beplating), van binnenuit of door het isoleren van de spouwmuren).

Energiebesparing vereist dus duidelijk tijdig weloverwogen advisering. Een grondig onderzoek naar de mogelijkheden bij de specifieke constructie, bijkomende effecten, mogelijke materialen, etc. dienen vooraf duidelijk beeld te scheppen van de te nemen maatregelen en diens gevolgen.

Nadat een spouw geschikt is bevonden, worden zo ook de spouwankers, de ventilatie van het binnenklimaat, het dauwpunt, etc. in ogenschouw genomen. Door degelijk vooronderzoek, kan er met een goed plan van aanpak een goed project worden opgeleverd. Hierdoor ontstaat er een budgetzekerheid, een onderhoudsgarantie en een kwalitatieve hoogwaardige upgrade van de woning zonder dat er onvoorziene schaden en kosten ontwikkelen.

Kortom: Goede maatregelen waarbij gelet wordt op alle facetten levert niet alleen een ontlasting van het energieverbruik en een ontlasting van het milieu, maar voorkomt tevens constructieve gebreken, schimmelvorming in het binnenklimaat en andere mogelijke nadelige gevolgen.

Hanbach heeft alle kennis, kunde, instrumenten en vakmensen in huis om dit verantwoord te verwezenlijken.